ธนาคาร 5 แห่ง ประกาศขอปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว ในเดือนมีนาคม 2567 เพื่อพัฒนาระบบและยกระดับบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น ธนาคาร ทั้ง 5 แห่ง คือ

1 ธนาคารไทยพาณิชย์

2 ธนาคารกสิกรไทย

3 ธนาคารกรุงเทพ

4 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

5 ธนาคารออมสิน

โดยรายละเอียดจะปิดปรับปรุงวันไหน เริ่มเวลากี่โมงและกระทบการทำธุรกรรมอะไรบ้าง เช็กได้ที่นี่ ธนาคาร ประกาศขอปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว ในเดือนมีนาคม 2567

1. ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ แจ้งว่า เรียนลูกค้าผู้ใช้บริการ แอปพลิเคชัน ร้านแม่มณี ธนาคารขอแจ้งปรับปรุงแอปพลิเคชันแม่มณี มีผลทำให้ลูกค้าไม่สามารถเข้าใช้งาน แอปพลิเคชันแม่มณี และไม่สามารถรับชำระเงินเข้าบัญชีแม่มณีได้ โดยมีรายละเอียดช่วงเวลาดังต่อไปนี้

วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 00:00 – 06:00 น.

วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 23:00 – 24:00 น.

วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 00:00 – 03:00 น.

ทั้งนี้ลูกค้าสามารถใช้บริการแอปพลิเคชันร้านแม่มณ์ ได้หลังจากเวลาช่วงดังกล่าว

2. ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย แจ้งปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในช่วงเวลา 03.00 – 06.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค. 2567 บริการที่ไม่สามารถใช้งานได้ในทุกช่องทางได้แก่ -การสแกน QR รับ/โอนเงินต่างธนาคาร

-การทำรายการจ่ายบิล และสแกน QR เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ

-การใช้บัตรเครดิตกสิกรไทย -การถอนเงินสดด้วยบัตรเงินด่วนเงินด่วน Xpress Cash

-การชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยบัตรเงินด่วน Xpress Cash และบัดรเดบิตกสิกรไทย

3. ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ แจ้งว่าจะปิดปรับปรุงระบบ ใรวันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2567 ของดให้บริการชั่วคราว ดังนี้ เวลา 01.30 น. – 07.00 น.

บริการโมบายแบงก์กิ้ง ธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank Mobile Banking)

และในช่วงเวลา เวลา 01.00 น. – 04.00 น. งดให้บริการ

บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง (Bualuang iBanking)

บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง (BIZ iBanking)

บริการตัวแทนธนาคาร (Banking Agent)

บริการ QR Payment บัวหลวงเอทีเอ็ม (ATM) และเครื่องบัวหลวงฝากถอนอัตโนมัติ (CDM/ATM)

บริการรับเงินโอน ฝากเงิน และชำระค่าสินค้าและบริการจากต่างธนาคารเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ

ผู้ถือบัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภท ไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้

ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภท ไม่สามารถทำธุรกรรมเบิกถอนเงินสดที่เครื่องเอทีเอ็มต่างธนาคารได้

4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา แจ้งปรับปรุงระบบ โมบาย/อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง และ เครื่องรับจ่ายเงิน /รับฝากเงินอัตโนมัติ ในวันที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 01.00 น. – 05.00 น. ทั้งนี้บริการที่ได้รับผลกระทบ และจะไม่สามารถใช้งานได้ มีดังนี้

-เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM) เฉพาะในส่วนบริการกดเงินไม่ใช้บัตร

-โมบายแบงก์กิ้ง (KMA krungsri app) -อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Krungsri Online)

-Kept by krungsri โมบายแอปพลิเคชัน

-อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งสำหรับลูกค้าธุรกิจ (Krungsri Biz Online)

-โมบายแบงก์กิ้งสำหรับลูกค้าธุรกิจ (Krungsri Biz Online Application)

5. ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว ในวันที่ 20

– 21 มีนาคม 2567 เวลา 23.00 – 02.30 น.ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวลูกค้าไม่สามารถใช้บริการได้ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบธุรกรรมหรือบริการที่ไม่สามารถใช้งานได้ดังนี้

MYMO

-โอนเงินระหว่างธนาคาร

-โอนเงินพร้อมเพย์

-เติมเงินพร้อมเพย์

-ชำระค่าสินค้าและบริการพร้อมเพย์ ,บิลเพย์เมนต์

-เตือนเพื่อจ่าย

-ตรวจสอบการรับเงิน

-บริการ

MypromptQR ATM/ADM

-โอนเงินพร้อมเพย์

-ชำระค่าสินค้าและบริการพร้อมเพย์ ,บิลเพย์เมนต์

Internet Bangking

-โอนเงินระหว่างธนาคาร

-เติมเงินพร้อมเพย์

-โอนเงินพร้อมเพย์

-ชำระค่าสินค้าและบริการพร้อมเพย์และบิลเพย์เมนต์ โอนพร้อมเพย์ต่างธนาคาร

-โอนเงินด้วยบริการพร้อมเพย์จากต่างธนาคารมายังบัญชีธนาคารออมสิน