ราคาน้ำมันพรุ่งนี้2567 (14 พ.ค.) บางจาก ปตท. อัปเดตราคาล่าสุด

กลุ่มน้ำมันเบนซิน

เบนซิน ออกเทน 95 ลิตรละ 46.84 บาท

ซุบเปอร์เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 47.14 บาท (โออาร์)

แก๊สโซฮอล์ 97 ลิตรละ 49.84 บาท (บางจาก)

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 38.95 บาท

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 38.38 บาท

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 36.84 บาท

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 36.59 บาท

กลุ่มน้ำมันดีเซล

ซุปเปอร์พาวเวอร์ดีเซล B7 ลิตรละ 42.94 บาท (โออาร์)

ดีเซล B7 ลิตรละ 31.44 บาท (โออาร์)

ดีเซล ลิตรละ 31.44 บาท (โออาร์)

ไฮพรีเมี่ยมดีเซลS ลิตรละ 45.64 บาท (บางจาก)

ไฮดีเซล S B7 ลิตรละ 31.44 บาท (บางจาก)

ไฮดีเซล S B20 ลิตรละ 31.44 บาท (บางจาก)