เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ เพจ World Forum ข่าวสารต่างประเทศ ได้โพสต์แจ้งข่าวสารระบุว่า

แจ้ง เตือนภัย จากประเทศลาว

สื่อลาว ระบุจดหมายเวียนเตือนการลัก พาตัวเด็กเล็กโดยชาวจีน ในเขตบ้านห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว (สามเหลี่ยมทองคำ) #ไทยพื้นที่ติดกันจังหวัดเชียงราย โปรดระวังบุตรหลาน #จดหมาย ออกโดย สำนักงานศึกษาธิการเมืองห้วยทราย ลาว 20.2.2024 ออกจดหมาย แจ้งเตือนผู้อำนวยการโรงเรียน อนุบาล ประถม มัธยม ทั่วเมืองห้วยทราย ให้ระมัดระวัง เนื่องจากเหตุวันที่ 13.2.2024 มีกลุ่มคนจีน

พยายามหลอกล่อ ล่อลวงเด็กที่บ้านปากเฮาเหนือ ถนน A3 แขวงบ่อแก้ว เพื่อไม่ให้เหตุการณ์เกิดขึ้นอีก จึงแจ้งมายังส่วนที่เกี่ยวข้อง ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ภาครัฐ เอกชน ให้แนะนำนักเรียน บุตรหลานในความรับผิดชอบ อย่าหลงเชื่อกลุ่มคนแปลกหน้า ที่ไม่รู้จักโดยเด็ดขาด #พื้นที่เตือนของลาว

ใกล้สามเหลี่ยมทองคำ มีเขตแดนติดกับประเทศไทย

**ท่านที่อ่านภาษาลาวได้ ตามจดหมายแนบ