ถือเป็นเรื่องปกติ ที่ในจังหวัดนั้น ๆ จะมีโรงเรียนที่ใหญ่เป็นพิเศษ ที่สามารถรองรับจำนวนนักเรียนได้พร้อมกันจำนวนมาก ถือเป็นโรงเรียนประเภทที่มีความพร้อมเป็นพิเศษ ทั้งในเรื่องของสถานที่ บุคลากร รวมไปถึงงบประมาณที่เพียงพอต่อการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ และนี่คือรายชื่อโรงเรียนที่ได้ครองตำแหน่ง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมากที่สุด หรือก็อาจจะเรียกว่าเป็น โรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ก็ได้เช่นกัน

อันดับที่ 1 อุดรพิทยานุกูล

จำนวนนักเรียน 5,090 คน จังหวัดอุดรธานี

อันดับที่ 2 อนุบาลนครราชสีมา

จำนวนนักเรียน 4,850 คน จังหวัดนครราชสีมา

อันดับที่ 3 อยุธยาวิทยาลัย

จำนวนนักเรียน 4,624 คน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อันดับที่ 4 สตรีวิทยา 2

จำนวนนักเรียน 4,469 คน กรุงเทพมหานคร

อันดับที่ 5 ขอนแก่นวิทยายน

จำนวนนักเรียน 4,426 คน จังหวัดขอนแก่น

อันดับที่ 6 สุรนารีวิทยา

จำนวนนักเรียน 4,375 คน จังหวัดนครราชสีมา

อันดับที่ 7 ผดุงนารี

จำนวนนักเรียน 4,367 คน จังหวัดมหาสารคาม

อันดับที่ 8 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

จำนวนนักเรียน 4,362 คน กรุงเทพมหานคร

อันดับที่ 9 ฤทธิยะวรรณาลัย

จำนวนนักเรียน 4,351 คน กรุงเทพมหานคร

อันดับที่ 10 หาดใหญ่วิทยาลัย

จำนวนนักเรียน 4,345 คน จังหวัดสงขลา