ผลสลากออมสิน วันที่ 16 พ.ค. 2567 สลากออมสินพิเศษ 1 ปี งวดที่ 17-19 และ งวดที่ 602 และรางวัลเพื่อการศึกษา งวดที่ 603 ตรวจสอบผลการออกรางวัลได้เลย

วันที่ 2 พ.ค.2567 ธนาคารออมสิน เผยแพร่ ผลการออกเลขสลากจ่ายคืนสลากออมสินพิเศษ 1 ปี งวดที่ งวดที่ 17-19 และ งวดที่ 602 โดยระบุว่า

อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 30,000,000 บาท เงิน 30,000,000 บาท

งวดที่ 19 ว 2149129

อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท เงิน 1,000,000 บาท

งวดที่ 18 อ 6144915

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 665 อันดับ อันดับละ 2,000 บาท เงิน 1,330,000 บาท

0784195 3655135 4641675 7909842 8115859
อับดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 1,330 อันดับ อันดับละ 800 บาท เงิน 1,064,000 บาท

1394299 2077904 2755205 6042698 6282985
6349434 7077856 7485460 7629468 8671621
อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง 1,995 อันดับ อันดับละ 200 บาท เงิน 399,000 บาท

0640693 0805182 1649439 1743193 1959293
2393863 4210048 5285404 5330141 5862793
5986473 6268124 6861445 8319319 8635455
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง งวดที่ 602, 82 อันดับ อันดับละ 25 บาท งวดที่ 17-19 259,618 อันดับ อันดับละ 40 บาท

1960, 4103

รางวัลเพื่อการศึกษา ออก 5 ครั้ง งวดที่ 603 15 อันดับ อันดับละ 30,000 บาท

4026419 4852168 6945318 7833411 8700508
ตรวจหวยออมสิน

งวดที่ 18 อ 6144915

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 665 อันดับ อันดับละ 2,000 บาท เงิน 1,330,000 บาท

0784195 3655135 4641675 7909842 8115859
อับดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 1,330 อันดับ อันดับละ 800 บาท เงิน 1,064,000 บาท

1394299 2077904 2755205 6042698 6282985
6349434 7077856 7485460 7629468 8671621
อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง 1,995 อันดับ อันดับละ 200 บาท เงิน 399,000 บาท

0640693 0805182 1649439 1743193 1959293
2393863 4210048 5285404 5330141 5862793
5986473 6268124 6861445 8319319 8635455
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง งวดที่ 602, 82 อันดับ อันดับละ 25 บาท งวดที่ 17-19 259,618 อันดับ อันดับละ 40 บาท

1960, 4103

รางวัลเพื่อการศึกษา ออก 5 ครั้ง งวดที่ 603 15 อันดับ อันดับละ 30,000 บาท

4026419 4852168 6945318 7833411 8700508
ตรวจหวยออมสิน

ผลสลากออมสิน วันที่ 16 พ.ค. 2567 สลากออมสินพิเศษ 1 ปี งวดที่ 17-19 และ งวดที่ 602 และรางวัลเพื่อการศึกษา งวดที่ 603 ตรวจสอบผลการออกรางวัลได้เลย

ผลสลากออมสิน วันที่ 16 พ.ค. 2567 สลากออมสินพิเศษ 1 ปี งวดที่ 17-19 และ งวดที่ 602 และรางวัลเพื่อการศึกษา งวดที่ 603 ตรวจสอบผลการออกรางวัลได้เลย