อสม.ปลื้ม เมื่อเวลา 02.00 ที่ผ่านมา กรมบัญชีกลางเริ่มทยอยโอนค่าป่วยการ-ตกเบิก 8,000 บาทให้ อสม.เรียบร้อยแล้ว หลายคนต่างรู้สึกดีใจและมีความสุขตั้งแต่เช้ามืด พร้อมโพสข้อความผ่านเพจเฟสบุ๊คข่าวสาร อสม. แสดงความยินดีกับเพื่อน อสม.ด้วยกัน

เข้าบัญชีแล้ววันนี้ 8,000 บาท เงินค่าป่วยการ-ตกเบิก ชาว อสม.เฮลั่น!

หลังจากที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศไทม์ไลน์การเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. โดยจะโอนเงินค่าป่วยการ อสม. รอบเดือนเมษายน 2567 เข้าบัญชีในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 จำนวน 2,000 บาท และ เงินตกเบิกย้อนหลัง 6,000 บาท รวมเป็นเงินรายรับ 8,000 บาท ต่อคน

เข้าบัญชีแล้ววันนี้ 8,000 บาท เงินค่าป่วยการ-ตกเบิก ชาว อสม.เฮลั่น!

ทางด้าน นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุ ประเทศไทยมีระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งโดยเฉพาะกลไกของ อสม. จำนวนกว่า 1.07 ล้านคน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญเข้ามามีส่วนร่วม ช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาพดีขึ้น

เมื่อรัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เข้ามาทำหน้าที่ก็มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศให้มีคุณภาพ มีความยั่งยืนโดยปี 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการส่งเสริม อสม. เชิงรุก โดยสนับสนุนเงินค่าป่วยการ สำหรับ อสม. คนละ 600 บาทต่อเดือน เพื่อส่งเสริมบทบาทการทำงานของ อสม.

ต่อมาในปี 2561 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้เพิ่มค่าป่วยการ อสม. ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเดือนละ 1,000 บาทต่อคน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในขณะนั้น และในปี 2567 อสม. มีภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น เช่น การดูแลคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ การติดตามหญิงตั้งครรภ์เข้าถึงยาเม็ดเสริมไอโอดีน และการติดตามผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดในชุมชน เป็นต้น

คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้เพิ่มเงินค่าป่วยการให้กับ อสม. เป็น 2,000 บาท เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของ อสม. ในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิขั้นพื้นฐานในชุมชนรวมทั้งเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้แก่ อสม. ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

“วันนี้ อสม. ที่ปฏิบัติงาน ตั้งแต่ช่วงเดือน ต.ค. 66–มี.ค. 67 เป็นระยะเวลา 6 เดือน จะได้รับโอนเงินค่าป่วยการตกเบิกเข้าบัญชีธนาคาร ของพี่น้อง อสม. จำนวน 6,000 บาท และได้รับโอนเงินค่าป่วยการสำหรับเดือน เม.ย. 67 อีก 2,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 8,000 บาท ในเดือนต่อไปๆ อสม. ก็จะได้รับ คนละ 2,000 บาทต่อเดือน” นายสมศักดิ์ กล่าว

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายยกระดับ อสม. รวมถึงการพัฒนาระบบอาสาสมัครสาธารณสุข ให้มีความยั่งยืน โดยการออกพระราชบัญญัติ อสม. เพื่อรับรองสถานภาพ การพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ของ อสม. ให้มีความเหมาะสม พร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของชุมชน และหนุนเสริมนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบาย ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

Cr. กรมบัญชีกลาง , กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส. กระทรวงสาธารณสุข