วันที่ 13 พ.ค. 67 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 5-11 พฤษภาคม 2567 ว่าผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์) จำนวน 1,880 ราย : เฉลี่ยรายวัน จำนวน 269 ราย/วัน

ผู้เสียชีวิต (รายสัปดาห์) จำนวน 11 ราย : เฉลี่ยรายวัน จำนวน 1 ราย/วัน, ผู้ป่วยสะสม 14,937 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567) เสียชีวิตสะสม 104 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567) ผู้ป่วยปอดอักเสบ 588 ราย ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 237 ราย

กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ โควิด -19 รายสัปดาห์ พบผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลพุ่งทะลุ 1,800 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 11 ราย ปอดอักเสบกว่า 500 ราย