จากที่ก่อนหน้านี้มีรายงานบรรยากาศภายในสนามบินนานาชาติ กระบี่ ซึ่งจะมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ กลับสู่ประเทศอินเดีย หลังอัญเชิญจากห้องมั่นคง วัดมหาธาตุวชิรมงคล อำเถออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ แล้วอัญเชิญสู่เครื่องบินกองทัพอากาศ ไปยังกรุงเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ด้วยเครื่องบินกองทัพอากาศ C130 ของอินเดีย

สำหรับตัวเลขอย่างเป็นทางการ ของผู้เข้าร่วมสักการะใน 4 จังหวัด ทั้ง 4 ภาคของไทย ดังนี้

กรุงเทพมหานคร 2,085,360 คน

เชียงใหม่ 511,189 คน

อุบลราชธานี 810,374 คน

กระบี่ 698,856 คน

รวมทั้งสิ้น 4,105,779 คน