หมอไก่ พ.พาทินีเผย 4 ราศี ทำบุญกับคนไม่ขึ้น เขาไม่เห็นหัว ทำดีไปก็เท่านั้น พิจิก กรกฏ กันย์ มีน เผยดวง 4 ราศี ทำบุญกับคนไม่ขึ้น ช่วยเหลือเท่าไรก็ ไม่สำคัญ ไม่เห็นหัว ทำดีด้วยไปก็เท่านั้น ไม่ได้อยู่ใน สายตาของเขาอยู่ดีในช่วงนี้ดวงชะตาของแต่ละราศีมี การเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดี และเปลี่ยนแปลงในทางต้องระมัดระวัง