เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 67 ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศขอปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว ในเดือนมีนาคม 2567 เพื่อพัฒนาระบบและยกระดับบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

ธนาคารไทยพาณิชย์ แจ้งว่า เรียนลูกค้าผู้ใช้บริการ แอปพลิเคชัน ร้านแม่มณี ธนาคารขอแจ้งปรับปรุงแอปพลิเคชันแม่มณี มีผลทำให้ลูกค้าไม่สามารถเข้าใช้งาน แอปพลิเคชันแม่มณี และไม่สามารถรับชำระเงินเข้าบัญชีแม่มณีได้ โดยมีรายละเอียดช่วงเวลาดังต่อไปนี้

วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 00:00 – 06:00 น.

วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 23:00 – 24:00 น.

วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 00:00 – 03:00 น.

ทั้งนี้ลูกค้าสามารถใช้บริการแอปพลิเคชันร้านแม่มณ์ ได้หลังจากเวลาช่วงดังกล่าว