เมื่อวันที่ 14 มี.ค.67 นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. แถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม และการดำเนินการของสำนักงาน ปปง. ประจำเดือนมี.ค.2567

โดยสรุปดังนี้ 1. มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 12 มี.ค.2567 คณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

นายภูมิพัฒน์ กับพวก (อั้ม PSV) กรณีเว็บไซต์พนันออนไลน์ www.ufa24h.net และความผิดฐานฟอกเงิน โดยมีทรัพย์สินส่วนที่สำนักงาน ปปง. ดำเนินการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว รวม 233 รายการ มูลค่ารวมประมาณ 617 ล้านบาท (ตามคำสั่ง ย.72/2566 และ ย.91/2566) ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งตามคดีหมายเลขดำที่ ฟ.100/2566 และคดีหมายเลขดำที่ ฟ.22/2567

และนายพงษ์ศิริฯ กับพวก กรณีเว็บไซต์ TS911, www.go-sbobet.com, www.ok-sbobet.com และเฟซบุ๊ก Freeball By.tan ซึ่งมีเครือข่ายเกี่ยวข้องกัน โดยมีส่วนที่สำนักงาน ปปง. ดำเนินการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินแล้ว จำนวน 89 รายการ มูลค่าประมาณ 627 ล้านบาท (คำสั่ง ย. 233/2566 และ ย. 234/2566) ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง ตามคดีหมายเลขดำที่ ฟ.19/2567

โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน 120 รายการ (เช่น รถยนต์หรู เงินสด สินค้าแบรนด์เนม และบัญชีเงินฝากธนาคาร) มูลค่าประมาณ 38 ล้านบาท (คำสั่ง ย. 74/2567)