เมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ Thailand Education Ranking (TER) จัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ยอดนิยมในปี 2023 ที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุด มีรายละเอียดดังนี้

อันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อันดับ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อันดับ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

อันดับ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎณ์ธานี

อันดับ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อันดับ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อันดับ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อันดับ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

อันดับ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม