อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร เพจดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว ให้ข้อมูลกับทีมข่าวปาฏิหาริย์ ว่า วันถอนกรรม ตามความเชื่อไทย 15 ก.พ. นี้ ห้ามพลาด มีเวลาแค่ 2 ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ

วิธีถอนกรรม ตามความเชื่อไทย คือ ให้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมทำต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระพุทธรูป (สิ่งศักดิ์สิทธ์ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ได้อยู่ในเขตบ้านพักอาศัย ) และสิ่งที่ท่านต้องเตรียมไป คือ ขันธ์ 8 ประกอบด้วย 

 • เทียน 8 คู่ (16เล่ม) สีอะไรก็ได้ เล็กหรือใหญ่ก็ได้ คนละสีก็ได้
 • เงินเหรียญบาท 8 เหรียญ (อยู่ต่างประเทศให้ใช้เหรียญ 8 เหรียญได้เช่นกัน)
 • ดอกไม้ 8 คู่ (16ดอก) ดอกอะไรก็ได้ สีอะไรก็ได้ คละกันก็ได้ (ชื่อควรเป็นมงคลเช่น บัว มะลิ ดาวเรือง ห้าม มะลิลา มะลิซ้อน ลั่นทม ดอกปีบ ดอกจาน หรือชื่อไม่เป็นมงคล)
 • ใส่รวมหรือจัดเรียง ในพาน หรือ ในจาน
 • สถานที่ที่จะทำพิธี ควรเป็น หน้าโบสถ์ หน้าองค์พระใหญ่ หรือหน้าองค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ หรือเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ศาลหลักเมือง ศาลหลักบ้าน ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างๆ (ไม่ควรทำในเขตบ้านเรือนที่อยู่อาศัย) ถ้าไม่สะดวกก็ให้ทำอยู่หน้าบ้านข้างบ้านได้เมื่ออยู่ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือ พระพุทธรูปศักดิสิทธิ์แล้ว ให้คุกเข่ากราบพระ

วันถอนกรรม ตามความเชื่อไทย 15 ก.พ. นี้ ห้ามพลาด

วันถอนกรรม ตามความเชื่อไทย 15 ก.พ. นี้ ห้ามพลาด ให้ทำตามนี้

แล้วว่านะโม ฯ 3 จบ ยก พาน หรือ ขันธ์ 8 ขึ้นแล้วกล่าวว่า

 • อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิด
 • ทุติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ
 • ตะติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ

ข้าพเจ้า….ชื่อ-นามสกุล….ขอถอดถอนคำอธิษฐาน ขอถอดถอนคำสาบาน ขอถอดถอนคำสาบคำแช่ง ขอถอดถอนคำบนบานศาลกล่าว ขอถอดถอนคำสัญญา
ที่ข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้น พร้อมแล้วด้วยกิเลส ด้วยตัณหา ด้วยอุปทาน ด้วยโทสะ ด้วยโมหะ ด้วยมานะ ด้วยมิจฉาทิฐิ ที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานไว้ สาปแช่งไว้ บนบานศาลกล่าวไว้ สาบานไว้ สัญญาไว้ ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี

ข้าพเจ้า น้อมขออำนาจพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระรัตนตรัยและเทพพรมหมทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน แม่พระธรณีได้โปรดเป็นทิพย์พยาน
ในการที่ข้าพเจ้า ขอถอดถอนคำอธิษฐานเหล่านั้น ถอนคำแช่ง คำสาบาน คำบนบานศาลกล่าว คำสัญญา ร้อยหน พันหน ณ กาล บัดนี้เทอญ

 • นะถอน โมถอน พุทธถอน ธาถอน ยะถอน
 • นะคลอน โมคลอน พุทคลอน ธาคลอน ยะคลอน
 • ถอนด้วย นะโมพุทธายะ นะมามิหัง

วันถอนกรรม ตามความเชื่อไทย 15 ก.พ. นี้ ห้ามพลาดวันถอนกรรม ตามความเชื่อไทย 15 ก.พ. นี้ ห้ามพลาด

แล้วถวายขันธ์ 8 วางไว้ตรงหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ (วางแล้ววางเลยไม่ต้องเอากลับ)
หากได้ทำเช่นนี้แล้ว รับรองเลยว่า สิ่งที่ติดขัดอยู่ก็จะผ่อนคลาย ทางมืดทางตันก็จะกลับกลายเป็นทางสว่างทันที เงินที่ว่าจะได้ก็ได้สมใจ งานที่ว่าจะสำเร็จก็สำเร็จสมหวัง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ทางอาจารย์สุทธิธรรม พากเพียรผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์ไทยและโหราศาสตร์สากล ท่านได้คำนวณ ฤกษ์ อธิษฐานขอขมากรรม ไว้ดีแล้วคือเวลา 05.43 น. ถึง 07.09 น. ให้ทำตามห้วง เวลา ฤกษ์อันเป็นมงคลนี้ ประเสริฐยิ่งแล

วันถอนกรรม ตามความเชื่อไทย 15 ก.พ. นี้ ห้ามพลาด

หมายเหตุ ไม่ต้องจุดธูป ไม่ต้อง มีของเซ่นไหว้  ไม่แนะนำให้ทำที่บ้าน หรือในเขตของบ้านพักที่อยู่อาศัย เคยทำแล้ว ก็สามารถทำอีกได้ ต่างประเทศให้ใช้เหรียญของประเทศนั้นๆ และให้ใช้เวลาไทยเป็นหลัก