วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ศาลาสิริกตบุญประชาสรรค์ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง อ.เมือง จ.ลำปาง พุทธศาสนิกชนชาวลำปาง คณะศิษยานุศิษย์ และคณะสงฆ์ จ.ลำปาง ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่รองรับพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระราชจินดานายก พระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ต.ต้นธงชัย เขต 1 อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง หลังมรณภาพด้วยอาการสงบ ณ รพ.ลำปาง เมื่อเวลา 22.43 น.วันที่ 5 ก.พ.2567 สิริอายุ 87 ปี พรรษา 66 โดยเข้ารับการรักษาตัวด้วยอาการไข้หวัดและโรคชรา เมื่อวันที่ 29 ม.ค.2567

ทั้งนี้ พระราชจินดานายก เป็นพระมหาเถระแห่ง จ.ลำปาง ที่มีลูกศิษย์เลื่อมใสศรัทธาจำนวนมาก เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ โดย พ.ศ. 2553-2560 เป็นเจ้าคณะจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2560 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง และเจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ. 2524 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ที่ พระครูสิริเจติยาภิบาล พ.ศ. 2530 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม พ.ศ. 2539 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นตรี ในราชทินนามเดิม พ.ศ. 2545 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระจินดารัตนาภรณ์ พ.ศ. 2552 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชจินดานายก

เรียบเรียง มุมข่าว