วันที่ 10 มิ.ย. 67 กรมอุตุนิยมวิทยา อัพเดทผลการพยากรณ์ฝนสะสมรายวัน (ทุกๆ 24 ชม.:(นับตั้งแต่ 07.00น. ถึง 07.00น.วันรุ่งขึ้น) และลมที่ระดับ 925hPa (750 ม.)10 วันล่วงหน้า ระหว่าง 10-19 มิ.ย.67 จากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรป (ECMWF) (วิเคราะห์ตามผลจากแบบจำลองฯ) : 10 -11 มิ.ย.67 มรสุมพัดแรงขึ้น ฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้น บริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักส่วนใหญ่ยังเกิดขึ้นด้านรับมรสุม (ภาคเหนือ ภาคกลางด้านตะวันตก และภาคตะวันออก) ภาคใต้ระยะยังมีฝนน้อย

ช่วง 12 – 14 มิ.ย.67 ฝนน้อยลงบ้าง ยังมีตกอยู่บ้างด้านรับมรสุม ภาคเหนือ ภาคอีสาน ฝนน้อยลง ส่วนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้น

15-19 มิ.ย.67 ฝนจะเริ่มกลับมาตกเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่สม่ำเสมอ (ข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามข้อมูลนำเข้าใหม่)